Sala fögderi avsåg den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde i nuvarande Sala och Heby kommuner mellan åren 1946 och 1991. Efter detta år omorganiserades skatteväsendet och fögderierna ersattes av en skattemyndighet för varje län – i detta fall den för Västmanlands län. År 2004 gick verksamheten upp i det nybildade Skatteverket.

Sala fögderi föregicks av flera mindre fögderier.

  • Salbergs-Väsby fögderi (1881-1945)
    • Salbergs fögderi (1720-1880)
    • Väsby fögderi (1720-1880)

Se ävenRedigera

KällorRedigera