Lista över svenska fögderier

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista som visar Sveriges indelning i fögderier enligt Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:796) om rikets indelning i fögderier, utfärdad den 12 oktober 1973. Denna kungörelse upphävdes den 1 januari 1991 då Sveriges indelning i fögderier upphörde. Den lokala skattemyndighetens stationeringsort framgår av fögderiets namn, om annat ej anges.

Stockholms län redigera

Uppsala län redigera

Södermanlands län redigera

Östergötlands län redigera

Jönköpings län redigera

Kronobergs län redigera

Kalmar län redigera

Gotlands län redigera

Blekinge län redigera

Kristianstads län redigera

Se även Skånes fögderier.

Malmöhus län redigera

Se även Skånes fögderier.

Hallands län redigera

Göteborgs och Bohus län redigera

Älvsborgs län redigera

Skaraborgs län redigera

Värmlands län redigera

Örebro län redigera

Västmanlands län redigera

Kopparbergs län redigera

Gävleborgs län redigera

Västernorrlands län redigera

Jämtlands län redigera

Västerbottens län redigera

Norrbottens län redigera

Källor redigera