SOC, SoC, soc med flera förkortningar kan stå för: