Södermanlands runinskrifter 261

runristning i Södermanland (Österhaninge 473:1)

Runinskrift Sö 261 är en runsten i Södra Beteby, Österhaninge sockenSödertörn. Den står söder om gården i en ängsbacke på västra sidan om Husbyån.

Södermanlands runinskrifter 261
Runristning
Land Sverige
Landskap Södermanland
Län Stockholm
Kommun Haninge
Socken Österhaninge
Plats S. Betby
Koordinater 59°06′43″N 18°10′22″Ö / 59.11197°N 18.17282°Ö / 59.11197; 18.17282
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Österhaninge 473:1
Tillkomsttid Vikingatid: V
Signum Sö 261
Runristare Björn 2 eller -björn (A)
Stil Fågelperspektiv: Fp
Information från FMIS samt Samnordisk runtextdatabas.

Runstenen avbildades på 1600-talet men ristningen är dessvärre oläslig och består av en mängd runor och runlika tecken. Förmodligen är den ristad av en ej läskunnig person, som för att höja gårdens status lät resa den på en väl synlig plats. Denna typ av runinskrifter brukar kallas nonsensinskrifter. Dess höjd är 238 centimeter och bredden 70 centimeter.

Ornamentiken är naivt utformad med en glosögd orm sedd i fågelperspektiv och vars nos pekar mot ett enkelt kristet kors. Runstenen står utmed Husbyån som under vikingatiden passerade ett flertal av Kyrkbygdens större byar. Öster om runstenen är ett gravfält från yngre järnåldern och längre bort i skogen åt väster står Sö 260. Nästa runsten utmed Husbyån var den nu försvunna Sö 263.

Se även redigera

Källor redigera

  • Runinskrifter i Haninge, 1975, Harry Runqvist, Haningebygden no 12.