Söderfinne lagsaga var den ena av de två lagsagor, i vilka Finlands lagsaga delades 1435.[1] Den omfattade Söderfinland med dess skär, Nyland, Tavastland, Savolax och Karelen. Under Johan III avskildes 1578 de bibehållna karelska trakterna till en ny lagsaga, Karelens lagsaga. Efter Vasa hovrätts tillkomst 1776 och omorganisationen av de finska lagsagorna blev Söderfinne lagsaga till större delen Nylands och Tavastehus lagsaga medan de östligaste delarna tillsammans med de sydvästliga delarna av Karelens lagsaga blev Kymmenegårds lagsaga. För fortsättningen se Finska lagsagor 1776–1868.

Lagmän i Söderfinne lagsaga redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

  • Söderfinne lagsaga i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1919)
  • Blomstedt, Y: Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1523–1680) (Förläningen och skötseln av Finlands lagmans- och häradsrätter på 1500- och 1600-talet (1523–1580)), Suomen historiallinen seura 1958, s. 30-31, 33-34, Helsinki
  • Holmberg, H: Suomen laamannikunnat ja laamannit (Finlands lagmansdömen och lagmän), Turun historiallinen arkisto 1963, s. 88–149