Henrik Horn, diplomat, riksråd, född 1578, död 20 maj 1618, son till Karl Henriksson Horn och bror till Evert Horn, Gustaf Horn af Björneborg och Klas Horn.

Efter avslutade studier gjorde han – som seden bjöd för tidens unga ädlingar – en utrikesresa och förordnades 1602 till kammarjunkare hos hertig Karl. 1605 blev han hovmästre (guvernör) för hertig Karls söner Gustav Adolf och Karl Filip.

Sedan han å kungens vägnar utfört ett par grannlaga beskickningar – 1607 till Nederländerna och 1610 till Danmark –, utnämndes han 1611 till riksråd och året därefter till riksmarskalk. Han var, jämte Axel Oxenstierna, sändebud vid fredsmötet med danskarna i Ulfsbäck och Knäred 1612–13. Efter att såsom svensk kommissarie även ha deltagit i kongressen, 1616–17, som ledde till fredsverket i Stolbova, förordnades han 1618 till lagman i Norrlands lagsaga och därefter i Söderfinne. Död i Stockholm den 20 maj 1618.

Gift 1602 med Anna Jönsdotter Sneckenborg.

LitteraturRedigera

  • Wilhelm Tham, "Riksrådet Henrik Carlsson Horn. Anteckningar kring en stambok." Personhistorisk tidskrift 1936, s. 1-26.