Söderbergplaketten. När generalmajor Nils Söderberg fyllde 75 år, 26 april 1972, överlämnade representanter för Svensk Flyghistorisk Förening en penninggåva, avsedd som grundplåt till en plakett, som skulle bära Nils Söderbergs namn och utdelas årligen för förtjänster inom det flyghistoriska området. Plaketten formgavs av Yngve Svalander. Mottagare av plaketten kan föreslås av Chefen för Flygvapnet, Volvo Aero AB och Kungliga Svenska Aeroklubben samt av varje medlem i SFF.

Se även

redigera

Referenser

redigera