Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) bildades 8 januari 1961 i Malmö för att stödja seriös flyghistorisk forskning samt att dokumentera svensk civil och militär flyghistoria.

Föreningen har cirka 6 000 medlemmar varav flera är organiserade i 15 regionavdelningar runt om i landet. Föreningen ger ut tidskriften Svensk Flyghistorisk Tidskrift som med sex nummer om året behandlar svensk flyghistoria, samt en årlig temabok Flyghistorisk Revy.

Riksföreningen eller dess regionavdelningar är ofta företrädda vid olika flygdagar och flygutställningar. Regionavdelningen i Jämtland-Härjedalen driver Jämtlands flyg- och lottamuseum. Föreningen fungerar även som remissinstans för flyghistoriska spörsmål, även sådana som riktas till Försvarsmakten.

Föreningen förvaltar tre utmärkelser och priser: Söderbergplaketten, som är Sveriges mest ansedda flyghistoriska utmärkelse, SFF:s förtjänstmedalj för den som utfört stora tjänster för föreningen eller på andra sätt främjat förenings syfte, samt SFF:s vandringspris Barkarbypriset för under det gångna året bäst restaurerade flygplan med svensk flyghistorisk anknytning.

Föreningens kansli, Medlemsservice samt dess omfattande arkiv och bibliotek ligger på Östermalmsgatan 87 i Stockholm i den före detta Försvarsstabsbyggnaden "Grå Huset".

Externa länkarRedigera