Sätila kyrka

kyrkobyggnad i Marks kommun

Sätila kyrka är en kyrkobyggnad i Sätila, Marks kommun. Den tillhör Sätila församling i Göteborgs stift.

Sätila kyrka
Kyrka
Exteriör från söder 1982
Exteriör från söder 1982
Land Sverige Sverige
Län Västra Götalands län
Ort Sätila
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Göteborgs stift
Församling Sätila församling
Invigd medeltida ursprung
Bebyggelse‐
registret
21300000008478

Kyrkobyggnaden redigera

Den ursprungliga kyrkan av sten uppfördes någon gång på medeltiden på en ås med utsikt över Lygnern. I ett dokument från 1419 omnämns en kyrkby i Sätila, så en kyrka bör redan då ha funnits på platsen. Hur stor del av ursprungskyrkan som finns kvar i nuvarande kyrka är okänt. År 1725 förlängdes kyrkan 90 alnar åt öster, vilket är omkring en tredjedel av kyrkobyggnadens totala längd. Dessförinnan, vid en okänd tidpunkt, hade kyrkan förlängts åt väster. En sakristia vid östra kortsidan uppfördes 1820, men revs 1900.

Ett kyrktorn av sten vid västra kortsidan uppfördes 1821. Samma år brandskadades emellertid tornet och delar av kyrkan svårt efter ett blixtnedslag. Ett nytt torn byggdes påföljande år och kyrkan reparerades.

År 1900 genomfördes en ombyggnad efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren som omvandlade byggnaden till en korskyrka. Nuvarande sakristia tillkom och korsarmar uppfördes vid långhusets norra och södra sida. Kyrkorummet har en öst-västlig orientering med korsarmar åt norr och söder. Bakom koret är sakristian inrymd och avskiljd från det övriga kyrkorummet av ett skrank.

Takmålningar redigera

Innertaket har ett flackt tunnvalv av trä. Dess äldre del, vid västra sidan, har dekorationsmålningar utförda 1731 av kyrkomålaren Johan Lund. De föregicks dock av äldre målningar från 1702, utförda av Anders Falck. Man tror att dessa kan spåras i en ruta ovanför orgeln, där en man avbildas som håller en palmkvist. Lunds målningar har bevarats, så när som på vissa brädor som försvann 1900 vid utbyggnaden.[1] Motivet i takets mitt föreställer treenigheten. Därintill finns två änglar med basuner och därintill en framställning av Kristi förklaring. På takets sidor symboliseras de sex skapelsedagarna.

Inventarier redigera

Orglar redigera

Manual
Kvintadena 8'
Gedackt 8'
Principal 4'
Oktava 4'
Gedackt 4'
Spetsflöjt 2'
Kvinta 3'
Rauschkvint II
Mixtur III
Trumpet 8' (halverad stämma)

[2]

  • 1901 byggde Thorsell & Erikson, Göteborg en orgel med 13 stämmor.
  • Den nuvarande läktarorgeln söker efterlikna den första orgeln från 1761, som var byggd av Jonas Wistenius. Den är byggd av Tostareds Kyrkorgelfabrik, installerades 1970 och är den tredje orgeln bakom 1761 års fasad. Den har tjugo stämmor fördelade på två manualer och pedal.[3] Orgeln är mekanisk. Fasaden har ljudande fasadpipor.
Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Principal 8´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Gedakt 8´ Spetsgamba 8´ Principal 8´ II/P
Oktava 4' Principal 4' Gedakt 8' II/I
Spetsflöjt 4' Gedaktflöjt 4' Kvintadena 4'
Oktava 2' Gemshorn 2' Fagott 16'
Mixtur 4 chor Larigot 1 1/3'
Trumpet 8' Scharf 2 chor
Regal 8'
Tremulant
Crescendosvällare

Kororgel redigera

Manual Pedal Koppel
Gedakt 8' Subbas 16´ Man/Ped
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Gemshorn 2'
Kvinta 1 1/3'
Sesquialtera II B/D
Corno 8' B/D
Crescendosvällare

Bilder redigera

Referenser redigera

  1. ^ Nyström Rudling, Kajsa (2018). Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812. [Karlstad]: Votum. sid. 88-91. Libris 21705493. ISBN 9789188435491 
  2. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 296. Libris 2413220 
  3. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008. Arkiverad från originalet den 25 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180325232214/http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=9&u=1&f=335&l=sv&sectsel=sform. Läst 22 september 2018. 
  4. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008

Vidare läsning redigera

  • Gäre, Harald (1989). Sätila kyrka : kort beskrivning ([Ny uppl.]). [Sätila]: [Sätila församling]. Libris 859130 

Externa länkar redigera