Säte

Wikimedia-förgreningssida

Säte kan avse:

 • Säte – platsen där en juridisk person har sin hemvist
 • Säte, i uttrycket "ha säte och stämma", som rättighet att delta i en omröstning
 • Säte, i uttrycket "ta säte i", att en sak "börjar påverka någon", eller "tar en plats någonstans"
 • Sätet – en viktig del vid ridning då det är centrum för ryttarens balans

SammansättningarRedigera

 • Aktivt säte – inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen ske
 • Biskopssäte – den ort som är säte för en biskop
 • Herresäte – en stor lantgård som beboddes av ett herrskap
 • Lärosäte – en anstalt för högre utbildning
 • Sätesbjudning – barn föds med fötter eller rumpa först
 • Sätesgård – en gård som under medeltiden eller 1500-talet bebotts av en frälseperson och innehaft "sätesfrihet", skattefrihet
 • Sätesmuskeln – de muskler som utgår från och täcker höftbenet och korsbenet och är fästa vid lårbenet med hjälp av kraftiga senor
 • Ventilsäte – en ventils fasta del i ventilhuset