Öppna huvudmenyn

Omröstning är ett besluts- eller undersökningssätt som innebär att varje part som deltar har en eller flera röster som denne lägger till förmån för det alternativ denne gillar bäst. Omröstning kan man kalla allt från voteringar i Sveriges riksdag till en undersökning på en webbplats.

En omröstning kan genomföras som en rak omröstning där varje person ger en röst och där det alternativ som erhåller flest röster väljs. Omröstning kan också genomföras utifrån mer komplexa metoder där röster ges vikt och där sammanräkningen också kan göras mer komplicerad. till exempel finns flervalsomröstning där de röstande ger på en valfri skala poäng på hur gärna eller ogärna de ser på ett alternativ. De röstande kan också ha olika "värde" vilket påverkar de olika röstandens vikt. Ett resultat av en sådan omröstningen blir att ett av alternativen väljs samt uppgifter om hur stor enighet det råder om att inte andra alternativ väljs i stället.

Omröstning till dom i SverigeRedigera

Omröstning till dom är reglerat i 29 kap svenska rättegångsbalken om det framförs skiljaktiga meningar vid överläggning.[1]

Vid omröstningen skall den yngste i rätten först yttra sig. Därefter ska ledamöterna yttra sig allt eftersom de har säte i rätten. Om målet har beretts av en viss ledamot, ska denne först säga sin mening. Om nämndemän ingår i rätten, ska dessa säga sin mening sist.

Var och en skall ange de skäl han grundar sin mening på.[2]

Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöterna.[3]

FotnoterRedigera

Se ävenRedigera