Öppna huvudmenyn
Skivfilteranläggningen, vinnare av Kasper Salin-priset 2010
Ryaverket
Helikopterbild över anläggningen sett mot väster.

Ryaverket är ett avloppsreningsverk i Göteborg. Verket är beläget på södra Hisingen och behandlar avloppsvatten från 666 000 personer i Göteborgsregionen (2011). Verket ägs av Gryaab AB, ett kommunalt bolag som ägs av de kommuner vars avloppsvatten renas på Ryaverket. Ägarkommunerna är Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Lerum.

VerksamhetRedigera

Behandlingen består av mekanisk, kemisk och biologisk rening. Organiskt material bryts ner i så kallade aktivslambassänger där bakterier förbrukar det organiska materialet och bygger upp cellmassa. För detta behövs syre eller nitrat. När nitrat används avgår kvävet i nitraten till luften i form av ofarlig kvävgas. Detta utgör slutsteget i kvävereningen (denitrifikation). Fosfor avlägsnas genom fällning med järn(II)sulfat i aktivslambassängerna (simultanfällning). Slutligen filtreras vattnet från små partiklar innan det släpps ut i Göta älv strax utanför Rya Nabbe.

Den producerade cellmassan avlägsnas från vattnet genom sedimentering och bildar slam. I rötkammare omvandlas en del av slammet sedan till energirik biogas (metan och koldioxid). Biogasen upparbetas och säljs som fordonsgas. Det som blir kvar avvattnas för att minska mängden. Slammet används för att göra jord eller som gödsel.

I Ryaverkets kulvert finns världens största målning på 696 kvadratmeter av konstnären Pontus Andersson.[1]

Ryaverkets skivfilteranläggning, ritat av KUB arkitekter, vann Kasper Salin-priset 2010.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera