Rudskoga kyrka är en kyrkobyggnad i Grunnebacka i Karlstads stift. Den är församlingskyrka i Rudskoga församling. I östra kyrkogårdsmuren finns två stigluckor som är samtida med nuvarande kyrka.

Rudskoga kyrka
Kyrka
Rudskoga kyrka i april 2012
Rudskoga kyrka i april 2012
Land Sverige Sverige
Län Värmlands län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Karlstads stift
Församling Rudskoga församling
Plats Grunnebacka, Rudskoga socken
 - koordinater 59°3′9.8″N 14°15′59.4″Ö / 59.052722°N 14.266500°Ö / 59.052722; 14.266500
Material Natursten
Invigd 1777

KyrkobyggnadenRedigera

Nuvarande kyrka, som färdigställdes 1777, har en stomme av natursten och består av ett brett långhus med ett tresidigt avslutat kor i öster. Mitt på norra långväggen finns ett vidbyggt kyrktorn och strax öster om tornet finns en vidbyggd sakristia. Ingång finns i norr och går genom vapenhuset i tornets bottenvåning. Ytterligare ingångar finns mitt på långhusets sydsida samt vid dess västra kortsida. Ytterväggarna är slätputsade och rosafärgade och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett skifferklätt sadeltak som är valmat över östra och västra kortsidan. Tornet har en karnisformad skifferklädd huv som kröns av en åttakantig sluten lanternin. Kyrkorummet är enskeppigt och täcks av vitmålat putsat spegelvalv.

Föregående träkyrkaRedigera

Tidigare kyrka på platsen var en medeltida träkyrka som troligen tillkom vid slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet. På 1600-talet byggdes kyrkan om. 1695 byggdes en ny läktare och 1707 tillkom en altaruppsats. Tillhörande klockstapel byggdes om 1685, 1710 och 1716. På 1700-talet ansågs träkyrkan bristfällig och revs.

Nuvarande kyrkas tillkomst och ombyggnaderRedigera

Några tiotal meter norr om föregående träkyrka uppfördes nuvarande stenkyrka under ledning av byggmästare Johan Georg Reincke. 21 september 1777 invigdes kyrkan av biskop Daniel Herweghr. Vid en renovering 1790 avlägsnades södra läktaren och trägolvet byttes till vissa delar ut mot stengolv. På 1860-talet byttes yttertakets spånbeläggning ut mot skiffer. En omfattande restaurering genomfördes 1911 efter förslag av arkitekt Axel Lindegren. Innertaket målades då om, golvet förnyades, bänkarna byttes ut och nya dörrar tillkom. 1934 installerades en specialbyggd vedeldad värmepanna med ångvärmeledning. Renoveringsarbeten genomfördes åren 1964-1965 under ledning av arkitekt Ragnar Jonsson. Ytterväggarna putsades då om och färgades vita med grå sockel. Portaler och tornluckor målades. Kyrkorummet kalkades och målades och fönsterbågarna byttes ut. 1975 återfick ytterväggarna sin rosa kulör och tornspirans kyrktupp förgylldes.

InventarierRedigera

OrgelRedigera

Manual Pedal Koppel
Borduna 16´ B/D Bihängd Man/Ped
Principal 8´ Man 4'/Man
Flûte harmonique 8'
Rörflöjt 8'
Salicional 8'
Octava 4'
Flûte octaviante 4'
Kvinta 2 2/3'
Octava 2'
Mixtur 3 chor
Crescendosvällare

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera