Tornspira är en takkonstruktion, tornhuv, som karakteriseras av en hög höjd i förhållande till sin bas, vilket ger en avlång form. Tornspiran är vanlig inom kyrkoarkitekturen, då i synnerhet på de gotiska katedralernas torn som byggdes i sten med många ornament.[1] En större, centralt placerad tornspira kallas ibland lykttorn.

Uppsala domkyrkas nuvarande tornspiror tillkom efter en restaurering på 1800-talet av Helgo Zettervall.

KällorRedigera

  1. ^ Spira. "27". Svensk Uppslagsbok. 1955. sid. 13. http://archive.is/2014.05.28-035144/http://svenskuppslagsbok.se/scans/band_27/0013_0014-0007.jpg