Riskkapital, även kallat för riskvilligt kapital, är ett samlingsnamn för kapital som riskeras vid investeringar och omfattar alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån.[1][2]

Riskkapitalinvesteringar kan ske enligt ett antal strategier där två huvudtyper är tillväxt och utköp. Tillväxtkapital (en. venture capital) investeras i ofta nystartade bolag med hög risk, hög potential, tillväxtambitioner och stort behov av nytt kapital för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Typiska sektorer där tillväxtkapital är vanligt förekommande är bioteknik, informationsteknologi, mjukvara och miljöteknik.[3] Utköp (en. buy-outs) omfattar generellt investeringar med ett starkt inslag av lånefinansiering i mognare företag. Värde skapas genom effektivisering och omstrukturering av verksamheten samt genom finansiell hävstång.

Ordlista redigera

LBO
Leveraged Buy-Out. Belånat uppköp.
LCO
Leveraged Cash-Out. Belånad cash-out. Soliditeten sänks medvetet, vars syfte i princip är att företaget tvingas förbättra effektiviteten. Jämför T. Boone Pickens – "raider" under 70- och 80-talen.
MBO
Management Buy-Out. Ledningen köper upp firman, ibland tillsammans med en riskkapitalist.
MBI
Management Buy-In. En extern grupp köper in sig i bolaget och tar över ledningen.

Se även redigera

Referenser redigera