Investmentbank

värdepappersrörelse som förmedlar och ibland även emitterar finansiella tillgångar

En investmentbank är en värdepappersrörelse som förmedlar och ibland även emitterar finansiella tillgångar. Den ger vanligen även finansiell rådgivning och handlar för egen räkning.

Genom sin tillgång till finansiella marknader hjälper investmentbanker sina kunder att erhålla kapital genom att exempelvis emittera aktier och obligationer. Kunderna kan vara större företag eller länder som behöver låna för att täcka budgetunderskott. Investmentbanker kan även introducera större och mindre företag på en aktiebörs samt organisera sammangåenden och förvärv.

Svenska investmentbanker redigera

Se även redigera