Riskkapitalbolag är ett företag som förmedlar riskkapital från privata investerare (ibland även från fonder) för företag som behöver finansiering. Svenska riskkapitalbolag är organiserade i Svenska riskkapitalföreningen.

Riskkapitalbolag verkar oftast i en fondstruktur och delas ofta in i två kategorier: Buyout-fonder och venturekapital-fonder. Buyout-fonder investerar i mer mogna bolag, ofta större belopp, genom att skjuta till ägarkapital i kombination med banklånefinansiering. Venturekapital-fonder investerar ofta i tidiga faser nästan uteslutande genom att skjuta till ägarkapital. Venturekapital-fonder investerar allt från 1 Mkr upp till 100 Mkr.