98

Riksväg 98 går mellan Överkalix och svensk-finska gränsen.

SWE riksvag98.PNG
Bild över Torne älv med Övertorneå i bakgrunden, och med bron över älven.

SträckningRedigera

Riksväg 98 går i öst-västlig riktning från E10 vid Överkalix till Övertorneå och vidare till finska gränsen därifrån vägen fortsätter som Stamväg 98 på den finska sidan. Vägen går genom ett glest befolkat skogslandskap från den huvudsakligt svensktalande Kalix älvdal till den traditionellt huvudsakligt finsktalande Tornedalen.

VägutformningRedigera

Linjestakad, tvåfilig landsväg. Hastighetsbegränsningen är till största delen satt till 90 kilometer per timme.

HistorikRedigera

En linjestakad väg med långa raksträckor och många backkrön.

Vägen Överkalix - Övertorneå blev 1951 skyltad som Länshuvudväg 391. Vid vägnummeromläggningen 1962 blev den sträckan Länsväg 391. Sträckan mellan Övertorneå och finska gränsen blev då Riksväg 99 och blev den Länsväg 401. År 2000 blev Länsväg 391 och Länsväg 401 hopslagna och fick namnet Riksväg 98.

Namnet riksväg 98 användes före 1992 för sträckan mellan Luleå och Riksgränsen via Överkalix och Kiruna och den heter numera Europaväg 10.

Vägen verkar vara ombyggd på 1970-talet, en kraftigt rätad och förbättrad version av den ganska krokiga grusväg som fanns innan.[1][2] På 1890-talet[3] fanns ingen väg alls mellan Överkalix och Övertorneå. På 1940-talet[4] fanns dock en väg som alltså nu är ombyggd.

Trafikplatser och korsningarRedigera

Det finns inga trafikplatser längs vägen.

Nr Namn Skyltning
    Överkalix E10 Luleå Kiruna
  bro över Kalixälven cirka 250 m lång
    Överkalix 392 Pajala (Rv 98 svänger)  
    Övertorneå 99 Pajala (Rv 98 svänger)  
    Övertorneå 99 Haparanda (Rv 98 svänger)  
  bro över Torneälven cirka 500 m lång
  Övertorneå Gräns Sverige-Finland
Finsk stamväg 98 ansluter
  Aavasaksa Stamväg 98 ansluter efter 400 meter till E8

ReferenserRedigera

  1. ^ Källa KAK:s bilatlas 1966
  2. ^ Källa M-kartan 1977
  3. ^ Generalstabskartan på http://historiskakartor.lantmateriet.se/
  4. ^ KAK:s bilatlas 1946