Öppna huvudmenyn

Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) är en samisk organisation, bildad 1945 för att stärka samisk kultur.

Same Ätnam är en av stiftarna för Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund. Same Ätnam är också en av stiftarna för Samernas utbildningscentrum, för stiftelsen Samefolket, för Stiftelsen Gaaltije samt för Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum.

Same Ätnam ingår tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund och Renägarförbundet i den svenska sektionen av Samerådet (Saami Council). Samerådet utgörs av samiska huvudorganisationer från Norge, Finland, Ryssland och Sverige.

Medlemmar i Same Ätnam är dels enskilda personer och dels sameföreningar. Högsta beslutande organ är landsmötet som har hållits årligen sedan 1945. Organisationen har för närvarande sitt kansli i Arvidsjaur.

HistorikRedigera

Idén om en samisk riksorganisation diskuterades vid ett samiskt ungdomsmöte i Sorsele 1944. Utkast till stadgar utarbetades av bland annat Gustav Park och lappfogden Erik Hedbäck och ett konstituerande mötet för Same Ätman, Sällskapet Lapska Odlingens Framtid hölls i Jokkmokks gamla kyrka 3 februari 1945, med biskop Bengt Jonzon som ordförande och rektor Lennart Wallmark vid Samernas folkhögskola som sekreterare. Bengt Jonzon var ordförande fram till 1960, men sedan övertogs ledarskapet av samerna själva och ett namnbyte skedde till Riksorganisationen Same Ätnam.

Organisationens viktigaste uppgift var till en början att verka för sameslöjdens utveckling och bevarande. Same Ätnam anställde tidigt slöjdkonsulenter, vilka bland annat utarbetade en kvalitetsmärkning med det så kallade Duodji-märket. Detta arbete har numera övertagits av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Ordförande från 1945Redigera

1945-1961 Bengt Jonzon
1961-1969 Lennart Wallmark
1969-1971 Lars Thomasson
1971-1973 John Paul Persson
1973-1979 Gustaw Heikka
1979-1984 Ulla Barruk Sunna
1984-1987 Aldor Stenvall
1987-1991 Lars-Nila Lasko
1991-1993 Sonia Larsson
1993-1994 Eva Rehnfeldt
1994-1997 Lars-Nila Lasko
1997-2002 Sakka Nejne
2002-2006 Kristina Lasko
2006-2007 Kristina Nordling
2007-2012 Lars-Nila Lasko
2012-2013 Kristina Larsgren, Peter Rodhe (interimsstyrelse)
2013- Peter Rodhe


ÖvrigtRedigera

Same Ätnam är också titeln på tonsättaren Wilhelm Peterson-Bergers symfoni nr 3 i f-moll, komponerad 1913–15.

KällorRedigera

www.visualarkiv.se, läst 2012-02-10

Externa länkarRedigera