I Riksdagsvalet (lantdagsvalet) 1 - 3 juli 1922 på Åland röstade 3 062 av 12 885 röstberättigade ålänningar. Valprocenten var rekordlåga 23,8 %.

ValupptaktenRedigera

Ålänningarna hade två månader tidigare genomfört landstingsvalet den 8 maj och tillsatt sitt första officiella landsting. I det valet fanns mycket känslor eftersom besvikelsen hos Ålandsrörelsen och främst Julius Sundblom att Nationernas förbund hade gått på Finlands och Ålandskommitténs linje att Åland skulle vara självstyrande och höra till Finland.[1] Detta gjorde att i det andra valet i rad inte fanns någon åländsk kandidat att rösta på, samt att i öns enda mediakanal Ålandstidningen, där Julius Sundblom var chefredaktör, skrevs väldigt sparsamt om riksdagsvalet.

ValresultatetRedigera

Det låga valdeltagandet var säkert både en protestaktion och ett resultat av att det inte varit någon marknadsföring eller några valturnéer på Åland inför valet och att man just hade haft ett val.

 
Kartan visar hur borgerligt ålänningarna röstade i riksdagsvalet 1922, per kommun.[2]

Högst valdeltagande hade Mariehamn och Föglö där runt 40 procent av väljarkåren röstade. Sämst var det i Jomala som inte nådde upp till 10 procent.

Procentuellt sett var det fler åländska socialdemokrater som röstade i riksdagsvalet, troligtvis på grund av att det inte fanns några socialdemokratiska kandidater att rösta på i det åländska landstingsvalet.

Riksdagsvalet 1922 [3]
Antal röstberättigade Valdeltagande
Antal Procent
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Mariehamn 311 461 772 131 172 303 42,1 37,3 39,2
Eckerö 327 367 694 82 88 170 25,1 24,0 24,5
Hammarland 411 538 949 82 71 153 20,0 13,2 16,1
Jomala 726 853 1 579 83 69 152 11,4 8,1 9,6
Finström 526 646 1 172 68 111 179 12,9 17,2 15,3
Geta 291 341 632 38 51 89 13,1 15,0 14,1
Saltvik 727 776 1 503 200 185 385 27,5 23,8 25,6
Sund 456 543 999 155 146 301 34,0 26,9 30,1
Vårdö 274 331 605 45 100 145 16,4 30,2 24,0
Lumparland 152 198 350 42 63 105 27,6 31,8 30,0
Lemland 484 555 1 039 116 151 267 24,0 27,2 25,7
Föglö 321 411 732 140 153 293 43,6 37,2 40,0
Kökar 219 233 452 56 71 127 25,6 30,5 28,1
Sottunga 110 121 231 28 28 56 25,5 23,1 24,2
Kumlinge 224 271 495 52 66 118 23,2 24,4 23,8
Brändö 282 369 651 90 129 219 31,9 35,0 33,6
Totalt 5 841 7 014 12 855 1 408 1 654 3 062 24,1 23,6 23,8

Fördelningen mellan de olika blocken per kommun

Riksdagsvalet på Åland fördelningen mellan block [3]
Socialdemokrater Svenska Folkpariet SfP % Övriga Totalt
Mariehamn 24 279 89,1 % 10 313
Eckerö 20 142 86,6 % 2 164
Hammarland 14 132 88,0 % 4 150
Jomala 6 121 94,5 % 1 128
Finström 19 166 89,7 % 0 185
Geta 3 79 96,3 % 0 82
Saltvik 97 283 73,9 % 3 383
Sund 99 190 63,8 % 9 298
Vårdö 0 144 100,0 % 0 144
Lunparland 7 95 93,1 % 0 102
Lemland 11 250 94,7 % 3 264
Föglö 22 262 91,9 % 1 285
Kökar 22 102 82,3 % 0 124
Sottunga 6 56 90,3 % 0 62
Kumlinge 22 94 81,0 % 0 116
Brändö 1 214 99,5 % 0 215
Totalt 373 2 609 86,5 % 33 3 015

ReferenserRedigera

  1. ^ Adamczak, Mats. Den Bortglömda Historien 
  2. ^ Finlands officiella statistik - valstatistik riksdagsvalen år 1922
  3. ^ [a b] Finlands officiella statistik - valstatistik riksdagsvalen år 1922