Relevanslogik är logiska system som utvecklats i avsikt att undvika implikationsparadoxerna från den klassiska logikens materiella implikation.

Logik, Formellt system
Logiska system