Öppna huvudmenyn
För andra betydelser, se Reglering (olika betydelser).

En reglering är en statlig bestämmelse som inte låter den fria marknaden fungera fullt ut. Exempel på regleringar är minimilöner, hyresregleringar och miljö-, hälso- och arbetarskyddsbestämmelser. Regleringar bekämpas i allmänhet av högerorienterade liberaler (marknadsliberaler, klassiska liberaler, libertarianer) men anses av andra, exempelvis socialliberaler, socialdemokrater, socialister, vara viktiga verktyg för att staten ska kunna korrigera den fria marknadens nackdelar.

Se ävenRedigera