Hyresreglering är en bostadspolitisk inskränkning i avtalsfrihetenbostadsmarknaden som innebär att hyran inte får sättas till vilket belopp som helst. I praktiken innebär hyresreglering ett tak på vilken hyra som är tillåten att avtala om, och för möjligheten för fastighetsägaren att begära höjd hyra för att det råder brist på lägenheter.

Se även redigera