Reglering kan avse:

  • Reglering – inom nationalekonom en statlig bestämmelse som inte låter den fria marknaden fungera fullt ut
  • Reglerteknik – en uppsättning metoder för att reglera ett system så att det uppfyller de krav som ställs på systemet
  • Stadsreglering – kunskapen och intentionen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse
  • Skadereglering – inom försäkringsväsendet är beräkning/ersättning för skada
  • Vattenreglering – att reglera vattennivån i sjöar och vattendrag
  • Pastoratsreglering – ändring av den kyrkliga indelningen, särskilt om den som ägde rum 1962, som en följd av kommunreformen 1952
  • Reglering av skuld – slutbetalning, se Skuld (ekonomi)
  • Reglering – menstruation, se Menstruation