Regeringen Støre

Norges regering 2021–

Regeringen Støre är Norges regering från den 14 oktober 2021. Regeringschef är Arbeiderpartiets partiledare, statsminister Jonas Gahr Støre.

Regeringen Støre
Norges 62:a regering

Nuvarande

Statschef
Statschef Harald V
Tidsperiod
Tillträde 14 oktober 2021
Ministrar och partier
Statsminister Jonas Gahr Støre
Nuvarande ministrar 20
Regeringsparti(er) Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Status i Stortinget
76 / 169
Minoritet
Historik
Val 13 september 2021
Mandatperiod(er) 2021–2025
Företrädare Regeringen Solberg

Stortingsvalet 2021 gav ett valresultat där de rödgröna partierna (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt och Miljøpartiet De Grønne) som identifierar sig som politisk vänster erhöll en majoritet av platserna i Stortinget[1]. Detta ledde till att den borgerliga regeringen Solberg avgick. Jonas Gahr Støre sonderade därefter förutsättningarna att bilda en ny regering i Norge. Støre hade i valrörelsen uttryckt att om förutsättningar fanns, bilda en så bred regering som möjligt med hans parti, Senterpartiet och Sosialistisk Venstreparti. Partierna skulle tillsammans uppnå majoritet i kammaren och slippa behöva försäkra sig om stöd för sina politiska förslag hos Rødt och Miljøpartiet De Grønne[2]. Förhandlingar inleddes, men 29 september 2021 meddelades det att Sosialistisk Venstreparti hoppat av förhandlingarna, då de ansåg att utdelningen för deras politik varit för liten. De hänvisade bland annat till upplevda besvikelser angående den tilltänkta klimat- och fördelningspolitiken[3]. De andra två partierna fortsatte att samtala och förhandla om en regeringsplattform. En sådan regering var Senterpartiets förstahandsval i regeringsfrågan[4]. Regeringen behöver stöd från ytterligare nio ledamöter i Stortinget om den ska uppnå majoritet i omröstningar.

Ministären redigera

13 oktober 2021 höll Støre sin första regeringsförklaring och 14 oktober 2021 presenterande han sin nya regering med statsråd från Arbeiderpartiet (Ap) och Senterpartiet (Sp). Den innehöll nitton statsråd, elva från Ap och åtta från Sp.[5] I den ursprungliga ministären var tio statsråd kvinnor och nio män; två statsråd var med under och överlevde terrorattentaten i Norge 2011. I en regeringsombildning 16 oktober 2023 återinfördes ministerposten digitaliseringsminister och antalet medlemmar i regeringen utökades till tjugo, tolv från Ap respektive åtta från Sp. Nedan listas de nuvarande och tidigare statsråden:[5]

* Statsminister eller departementschef

Titel Namn Tillträdde Avgick Parti
Statsministerns kontor
Statsminister Jonas Gahr Støre*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Arbets- och inkluderingsdepartementet
Arbets- och inkluderingsminister Hadia Tajik*14 oktober 20214 mars 2022Arbeiderpartiet
 Marte Mjøs Persen*7 mars 202216 oktober 2023Arbeiderpartiet
 Tonje Brenna*16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Barn- och familjedepartementet
Barn och familjeminister Kjersti Toppe*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet
Finansdepartementet
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet
Försvarsdepartementet
Försvarsminister Odd Roger Enoksen*14 oktober 20219 april 2022Senterpartiet
 Bjørn Arild Gram*12 april 2022innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet
Hälso- och omsorgsdepartementet
Hälso- och omsorgsminister Ingvild Kjerkol*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Justitie- och beredskapsdepartementet
Justitie- och beredskapsminister Emilie Enger Mehl*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet
Klimat- och miljödepartementet
Klimat- och miljöminister Espen Barth Eide*14 oktober 202116 oktober 2023Arbeiderpartiet
 Andreas Bjelland Eriksen*16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Kommun- och distriktsdepartementet
Kommun- och distriktsminister Bjørn Arild Gram*14 oktober 202112 april 2022Senterpartiet
 Sigbjørn Gjelsvik*12 april 202216 oktober 2023Senterpartiet
 Erling Sande*16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet
Digitaliserings- och förvaltningsdepartementet
Digitaliserings- och förvaltningsminister Karianne Oldernes Tung16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Kultur- och jämställdhetsdepartementet
Kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen*14 oktober 202128 juni 2023Arbeiderpartiet
 Lubna Jaffery*28 juni 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Kunskapsdepartementet
Kunskapsminister Tonje Brenna*14 oktober 202116 oktober 2023Arbeiderpartiet
 Kari Nessa Nordtun*16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Forskningsminister
och minister för högre utbildning
 Ola Borten Moe14 oktober 20214 augusti 2023Senterpartiet
 Sandra Borch4 augusti 202323 januari 2024Senterpartiet
 Oddmund Løkensgard Hoel*23 januari 2024innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet
Lantbruks- och matdepartementet
Lantbruks- och matminister Sandra Borch*14 oktober 20214 augusti 2023Senterpartiet
 Geir Pollestad*4 augusti 202324 januari 2024Senterpartiet
Närings- och fiskeridepartementet
Näringsminister Jan Christian Vestre*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Fiskeri- och havsminister Bjørnar Selnes Skjæran14 oktober 202116 oktober 2023Arbeiderpartiet
 Cecilie Myrseth16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Olje- och energidepartementet
Olje- och energiminister Marte Mjøs Persen*14 oktober 20217 mars 2022Arbeiderpartiet
 Terje Aasland*7 mars 2022innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Transportdepartementet
Transportminister Jon-Ivar Nygård*14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Utrikesdepartementet
Utrikesminister Anniken Huitfeldt*14 oktober 202116 oktober 2023Arbeiderpartiet
 Espen Barth Eide*16 oktober 2023innehar fortfarande ämbetetArbeiderpartiet
Utvecklingsminister Anne Beathe Tvinnereim14 oktober 2021innehar fortfarande ämbetetSenterpartiet

Referenser redigera

Noter redigera

Webbkällor redigera

Företrädare:
Solberg
Norges regering
2021
Efterträdare:
nuvarande