Saturnus var ett svenskt regalskepp som förekommer i rullorna för 1672. Fartyget byggdes på Bodekulls skeppsvarv i dåvarande Bodekull, från 1666 Karlshamn, och vid sjösättningen 1662 fick hon namnet Nyckeln, men namnändrades 1663 till Saturnus. År 1687 blev skeppet ombyggt, varvid bestyckningen förstärktes till 74 kanoner; i samband med ombyggnationen namnändrades fartyget på nytt till Bohus.

Saturnus
Allmänt
Typklass/KonstruktionRegalskepp
Historik
ByggnadsvarvBodekulls skeppsvarv, Boön, Karlshamn
Sjösatt1662
ÖdeSjönk 1707
Tekniska data
Längd41,7 m
Bredd10,7 m
Deplacement1150
MaskinSegel
Besättning260 sjömän
100 soldater
Bestyckning18 x 24 punds kanoner
10 x 18 punds kanoner
16 x 12 punds kanoner
14 x 8 punds kanoner
6 x 3 punds kanoner

Se även redigera

Källor redigera