Öppna huvudmenyn

Ragnar Norrby, född 1943 i Göteborg, död 17 juni 2014, var en svensk läkare och professor som var generaldirektör för Smittskyddsinstitutet (SMI) 2000-2009.[1][2]

Norrby tog sin läkarexamen vid Göteborgs universitet 1970. Han arbetade inledningsvis på Östra sjukhuset i Göteborg och på sjukhuset i Mölndal och uppnådde specialistkompetens i klinisk virologi (1973) respektive infektionssjukdomar (1976). Norrby disputerade 1970 vid Göteborgs universitet på en doktorsavhandling med titeln Studies on the host cell penetration of Toxoplasma gondii.[3]

Han arbetade vid Merck Sharp & Dohmes forskningslaboratorier i New Jersey åren 1977 till 1979. 1980 utnämndes han till professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och arbetade även vid regionsjukhuset i Umeå, inledningsvis som överläkare och från 1983 till 1987 som sjukhusets chefsläkare. Han utnämndes till professor i infektionssjukdomar vid Lunds universitet 1988 och var överläkare vid sjukhuset i Lund till år 2000.

Som generaldirektör för Smittskyddsinstitutet fick Norrby medial uppmärksamhet när han i oktober 2008 tillsammans med Jan Albert anlade ett smittskyddsperspektivHIV/AIDS-spridning, som ledde till att de uppgavs vilja avkriminalisera spridning av HIV/AIDS och därvid hade kritiska synpunkter på de straffskalor som tillämpades i dessa sammanhang. Denna juridiska situation ansåg Norrby och Albert försvårade preventionsarbetet, vilket SMI har som myndighetsuppgift. Norrby och Albert hävdade att smittskyddslagen och inte brottsbalken bör tillämpas i de fall som rör sig om risk för HIV-spridning. Smittskyddslagen ger smittskyddsläkare rätt att under tre månader låsa in HIV-smittade personer som inte följer reglerna för att förhindra spridning. Därför vägrade myndigheten SMI att medverka i smittspårning som begärts av rättsväsendet. Efter omfattande kritik i medierna och från folkhälsominister Maria Larsson samt ett klarläggande för SMI av det juridiska läget, det vill säga gällande förhållandet mellan en myndighetsinstruktion och en lag stiftad av riksdagen, ändrade Norrby och SMI uppfattning om SMI:s medverkan i smittspårning. Norrby efterträddes av Johan Carlson sedan hans förordnande löpt ut i maj 2009.

Norrby var 1998-99 ordförande i Svenska Läkaresällskapet och var sedan 1995 redaktör för Scandinavian Journal of Infectious Diseases. I juli 2010 blev han styrelseordförande för Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

KällorRedigera