Öppna huvudmenyn
För domstolarna, se Förvaltningsrätt (domstol).

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Viktiga lagar i Sverige inom detta område är förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen.

Kommunalrätten är den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner och landsting. Där är kommunallagen en viktig lag.