För domstolarna, se Förvaltningsrätt (domstol).

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Viktiga lagar i Sverige inom detta område är förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen.

Kommunalrätten är den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner och landsting. Där är kommunallagen en viktig lag.