Öppna huvudmenyn

Smittskydd är insatser inom en rad samhällssektorer, bland annat inom hälso- och sjukvården, som syftar till att skydda befolkningen mot spridning av smittsamma sjukdomar. Ett stort antal människor inom många olika verksamhetsfält deltar i arbetet, som vanligen berör olika typer av förebyggande, preventiva, insatser med syfte att minska risken för att en individ ska komma i kontakt med ett smittämne; att förhindra att en individ som har utsatts för smitta blir sjuk samt att förhindra att en infekterad individ för smittan vidare till andra. Smittskyddet är därmed en viktig del av folkhälsoarbetet.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten den myndighet som, under riksdagen och regeringen, har det övergripande nationella ansvaret för smittskyddet medan smittskyddsläkaren har det regionala. Andra myndigheter som är engagerade i det regionala smittskyddsarbetet är kommuner och länsstyrelser.

Regelverket för hantering av smittsamma sjukdomar finns främst i smittskyddslagen, smittskyddsförordningen samt i Folkhälsomyndighetens föreskrifter inom området.

I andra länder varierar utformningen på smittskydd i hög grad. Utöver Sverige har Finland och Norge mycket välutvecklade smittskyddssystem.

Externa länkarRedigera