R-regeln är en internationell kappseglingsregel, som antogs 1907 och avsikten var att man efter den skulle kunna bygga båtar, lämpade för kappsegling på alla vatten och under alla förhållanden. R-regeln har haft stor betydelse för utvecklingen av kölbåtar under hela 1900-talet och den användes i OS från 1908 fram till 1952 . Mellan 1958 och 1987 var det 12mR-båtar, som tävlade om America's Cup.

6mR-yachten "Tutti V" i juni 1927, ritad av Gustaf Estlander.
8mR-yachten Sagitta

Regeln delar in kölbåtar i klasser baserade på båtens mått insatta i en formel. Den ursprungliga formeln från 1907 ändrades 1920 och 1933. Sedan dess har den följande utseende:

L är längden i vattenlinjen, d = g - c är omfångsdifferensen midskepps, S är segelarean och F är fribordshöjden. g och c är avstånden, längs skrovet respektive längs en rät linje, från vattenlinjen till kölens lägsta punkt. Beteckningarna g och c har sitt ursprung i de engelska orden girth respektive chain.

Regeln kom att gynna smala, V-formade båtar med stort djup och deplacement, hög relativ kölvikt och inledningsvis, fram till 1933, även överriggade båtar med extremt stor segelarea.

KlasserRedigera

4.5m, 5m och 5.5m är inte byggda efter R-regeln.