R 12

klass av segelbåtar vid kappsegling
(Omdirigerad från 12mR)

12mR, eller Tolva, är en segelbåtsklass konstruerad efter R-regeln. Åren 1908, 1912 och 1920 utgjorde 12mR en olympisk seglingsklass. I America's Cup seglades med R-12:or under perioden 1958–1987.

12mR-yachten Svanevit, under Visbyseglingen 1931, rorsman Erik Åkerlund.
12mR Freedom under segel.
Gaffelriggad R 12

Internationellt kända 12mR-båtar är bland andra, de av Olin Stephens ritade America's Cup-försvararna Columbia, Intrepid och Courageous samt cupvinnaren Australia II, vilken bröt den amerikanska segerraden.

I Sverige har två klassiska tolvor byggts av August Plym på Neglingevarvet: Erna Signe 1911 (konstruktör William Fife), och Princess Svanevit 1930 (konstruerad av Gustaf Estlander).

En modern tolva, Sverige, ritad av Pelle Petterson och byggd av Sweden Yachts i Stenungsund, utmanade om America's Cup 1977 och 1980 men blev utslagen i kvalseglingarna. Fartyget Sverige var speciell i det avseendet, att hon styrdes med rorkult och att delar av besättningen var placerade under däck, där skotningen sköttes med cykelliknande pedaler.

Den sista svenska R-12:a som tävlade om America's Cup var New Sweden. Den svenska satsningen på America's Cup upphörde i samband med att tävlingsreglerna ändrades 1987.