Ett tungt bombflygplan, modell B-17, som beskjuts med luftbriserande luftvärnsgranater.

Luftbrisad är en ammunitionseffekt där en granat, flygbomb eller annan stridsdel briserar under projektilens lopp. Detta görs för att kunna skada fientliga mål utan en direkt träff. Luftbrisad används primärt till projektiler med kulsprängverkan eller sprängverkan då dessa skapar den mest lämpade effekten för luftbrisad, mycket splitter med stort riskavstånd.[1] Luftbrisad används primärt mot oskyddade eller lätt skyddade mål då splitter normalt inte rör sig på tyngre skyddade mål som dedikerade pansarfordon. Dessa oskyddade mål består primärt av infanteri eller flygfordon.

För att åstadkomma luftbrisad behövs en speciell typ av tändrör eller annan tändanordning som får projektilen att explodera i luften vid rätt tidpunkt. Detta görs normalt av tidrör eller zonrör, varav tidrör är ett föråldrat koncept. Tidrör är tändrör med en förbestämd tidfördröjning och används mot mål som man har avståndinformation om så korrekt tidsfördröjning kan ställas in. För mål på okänt avstånd används istället zonrör som känner av när de är nära målet eller använder sig av en avståndsmätare för att snabbt räkna ut avståndet.

En äldre typ av granat som använde luftbrisad var granatkarteschen vilka från början fungerade som en variant på hagelpatron. Dessa fick luftbrisad under projektilens gång vilket avfyrade flera stora metallkulor framåt likt en hagelpatron. Granatkartescher kom senare att utvecklas till det vi idag kallar kulspränggranat då man under mellankrigstiden och speciellt under andra världskriget brukade dessa mot flygplan.[2] Dessa sköts med stora luftvärnskanoner och hade antingen tidrör eller zonrör. Dåtidens tidrör var mekaniska och ställdes in för hand.

PopkulturRedigera

Begreppet luftbrisad var vanligt under andra världskriget, speciellt som en beteckning på luftvärnseld. Eftersom luftbrisader orsakade av tyskt luftvärn var mycket vanligt kom de allierade piloterna att ge det ett smeknamn. Detta smeknamnet tog formen av den tyska förkortningen av luftvärnskanon, "flak" efter "flugabwehrkanone". Flak kom efter kriget att leva vidare med piloterna som spred termen vidare till tjänstemän och civilbefolkningen. Med tiden kom begreppet att få en överförd bemärkelse som en synonym för kritik. till exempel: said person has taken a lot of flak for said persons actions, ungefär vederbörande har fått en hel del kritik för sitt agerande.

Exempel på projektiler med luftbrisadRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och skydd 
  2. ^ 10,5 cm lvkan m/42: skjuttabeller