Rävelstaätten

svensk medeltida frälseätt

Rävelstaätten är ett nutida konventionellt namn på en svensk medeltida frälseätt som fått sitt namn från godset Rävelsta i dåvarande Simtuna härad, idag Revelsta i Altuna socken i Enköpings kommun sydvästra Uppland. Ätten utdog innan Sveriges Riddarhus grundades 1625, varför den aldrig introducerades där som adelsätt.

Rävelstaätten
Känd sedan1345
UrsprungEnköpings kommun sydvästra Uppland
SätesgårdRevelsta i Altuna socken
† Utslocknad i Sverige
UtslocknadFöre 1383
SvärdssidanMagnus Nilsson, död 1360
Vapen: Vapenbilden för denna ätt sägs vara okänd

HistoriaRedigera

Rävelstaätten leder sitt ursprung till sätesgården Rävelsta vilken av Ragvald Jonsson (Peter Finvidssons ätt) med hustrun Elena Olofsdotter den 26 mars 1346 säljs till Rävelstaätten stamfader Nils Jonsson (Rävelstaätten): [1]

Ragvald Jonsson och hans hustru Elena Olofsdotter säljer 12 öresland i Rävelsta i Altuna socken, jämte 1/3 av därvarande åbyggnader till Nils Jonsson av Rävelsta för 540 mark penningar, förbindande sig att, ifall köpet skulle återgå, till honom återbetala nämnda köpesumma eller, ifall myntförsämringen under tiden skulle inträffa, motsvarande värde i silver, efter beräkning av 5 mark penningar på en mark silver, Stockholms vikt. Utfärdarna samt Nils Skatman beseglar.
– SDHK-nr: 5287

Nils Jonsson ägde Rävelsta fram till 1352, och därefter av hans son Magnus Nilsson (Rävelstaätten) 1356-1357. [2]

Magnus Nilsson av Revelsta kungör att han vid sitt bröllop i Stockholm 1356 18/2 på rätt hinderdag med samtycke av sin syster Kristina och hennes make Holmger Karlsson givit sin hustru Ingeborg Ulfsdotter i morgongåva 2 markland i Högby i Simtuna socken samt 1 markland ½ öresland i Enåkers ny, men att han nu med sina ovannämnda arvingars samtycke gjort ett byte med sin hustru Ingeborg och i stället för Högby-godset lämnat henne 2½ markland i Flosta (i Altuna socken). 12 fastar uppräknas. Utfärdaren, Nils Abjörnsson, Gustav Arvidsson samt Holmger Karlsson beseglar.
– SDHK-nr: 7068

12 februari 1357, kort tid efter sitt giftermål, förefaller Magnus Nilsson ha överfallit Magnus ”Lagabit” (i Fröslunda) som var på väg hem, från Altuna kyrka: [3]

Kung Magnus kungör att när han höll räfsteting i Enköping i närvaro av riddarna herr Nils Abjörnsson, herr Gustav Arvidsson, herr Magnus Gislesson, herr Bengt Filipsson m. fl. goda män, Magnus Nilsson av Revelsta lovade kungen liv och gods i böter, emedan han slagit Magnus ”Lagabit” (i Fröslunda), då denne var på hemväg från sin sockenkyrka (Altuna). Gärningen hade förövats, trots att kungen tagit Magnus Lagabit i sin särskilda frid med sitt skyddsbrev. Efter sina goda mäns råd och förbön tog kungen Magnus Nilsson till nåder och lät honom lösa sina brott genom att med sina vänners och fränders samtycke överlåta 6 (läs: 5½) markland i Kaby i Simtuna socken till kungen med fastar enligt landslag.
– SDHK-nr: 7142

Tre år senare, den 16 januari 1360 förefaller Magnus Nilsson vara död: [4]

Karl Ulfsson, lagman i Uppland, tillkännager att han av arvingarna till Magnus Nilsson i Revelsta (i Altuna socken) har utdömt 5½ markland jord i Kaby i Simtuna socken åt kung Magnus, emedan samme Magnus Nilsson i sin livstid bötade den nämnda jorden åt kungen med fastar och enligt landets lag för sina brott, enligt vad lagmannen med vittnens utsagor har utrönt.
– SDHK-nr: 7696

Den 25 januari 1360 befaller kungen att Magnus Nilssons arvingar överlämnar 5 ½ markland jord (i Kaby i Simtuna socken) till Trotte Pedersson (Eka). [5]

Gården Rävelsta ärvdes därefter av Magnus Nilssons syster Kristina Nilsdotter gift med Holmger Karlsson (Ulv) och tillföll därefter deras dotter Katarina Holgersdotter, gift med riddaren Sten Bengtsson (Bielke), varefter gården ärvdes inom ätterna Bielke, Rålamb, Benzelstierna och von Engeström[6]

Katarina Holgersdotter och hennes man Sten Bengtsson (Bielke) är nämnda i följande handling, daterad 6 november 1371: [7]

Riddaren Sten Bengtsson säljer till skälig man Lars Ingebjörnsson 4 markland jord i Skråmsta i Harakers socken, Västerås’ sift, och erkänner sig ha uppburit hela den överenskomna köpesumman 100 mark silver stockholmsk vikt. Godset har förut ägts av Lars Lydersson och (Stens farbror) herr Nils Turesson, och Sten förbinder sig att hålla Lars Ingebjörnsson och hans arvingar skadeslösa för de eventuella anspråk därpå, som kan resas av Lars Lyderssons och Nils Turessons arvingar, Bengt Filipsson och dennes arvingar eller av andra personer. Om Lars Ingebjörnsson skulle fråndömas Skråmsta, ålägges den, som tilldömes godset, att gottgöra Lars för köpesumman samt för det arbete denne nedlagt på godset ifråga. I annat fall skall Lars eller hans arvingar få utse vederlag åt sig i säljarens eller hans hustrus, Katarina Holgersdotter, gods i Uppland med undantag för Svinnegarn (i Svinnegarns socken) och Revelsta (i Altuna socken). Utfärdaren hemställer till konung Albrekt att denne måtte med brev stadfästa detta köp. Riddarna Erengisle Sunesson jarl, Karl Ulfsson av Tofta, Staffan Ulfsson, samt Magnus Finvidsson, lagman i Södermanland, Ragnvald i Torstuna, kanik i Uppsala, och Finvid Magnusson, lagman(sdomhavande) i Västmanland. beseglar.
– SDHK-nr: 10076

Vid räfsetinget 1385 vilket ånyo hölls av Upplands lagman Karl Ulfsson, framkom vittnesmål att kungen utfärdat skyddsbrevet först efter misshandeln, och att kungen velat komma åt gården Kaby i Simtuna, genom att betala Magnus ”Lagabit” för målsäganderätten, med Harald Olofsson i Hjulsta (Hjulstaätten) som mellanhand.[8]

SläkttavlaRedigera

 1. Nils Jonsson (död efter 1351-03-195 men troligen före 1352-02-20) ägde Rävelsta 1346-1352, och var gift före 1344-06-30 med en till namnet okänd dotter till Magnus Marinason (Magnus Marinasons ätt) och Kristina Birgersdotter (Hjorthorn, Birger Håkanssons ätt). [9] [6]
  1. Magnus Nilsson (död efter 1357-02-12 men före 1360-01-16) ägde Rävelsta 1356-1357. [6] Gift 1356 med Ingeborg Ulfsdotter (Ulv).[10] Efter Magnus död gifte om sig med Harald Kase.
  2. Kristina Nilsdotter (död före 1383). Ärvde Revelsta efter brodern Magnus Nilssons död. Gift före 1356-03-13 med Holmger Karlsson (Ulv). Deras dotter Katarina Holmgersdotter (död efter 1390) var gift med Sten Bengtsson (Bielke).[6]

ReferenserRedigera

KällorRedigera

Det medeltida Sverige 1:8 s. 55-56.

 • [Revelstaätten på adelsvapen.com]

NoterRedigera

 1. ^ SDHK-nr: 5287
 2. ^ SDHK-nr: 7068
 3. ^ SDHK-nr: 7142
 4. ^ SDHK-nr: 7696
 5. ^ SDHK-nr: 7703
 6. ^ [a b c d] Det medeltida Sverige 1:8 s. 55-56.
 7. ^ SDHK-nr: 10076
 8. ^ Hjulstaätten. En utredning med ett litet bidrag till Gripsholms historia. Släktforskarnas årsbok 2005 av Kaj Janzon
 9. ^ Magnus Marinassons ätt på nättidningen Rötters Anbytarforum
 10. ^ SDHK-nr: 7068