Öppna huvudmenyn

Rättstrygghet, medborgarens säkerhet att få medborgerliga rättigheter tillgodosedda inom rättsväsendet.

Rättstrygghet anses vara en av förutsättningarna för demokrati. Om rättstrygghet saknas finns risk att politiker och andra makthavare utnyttjar rättsväsendet för att döma oskyldiga. Rättstrygghet är också ett hinder för en fungerande samhällsekonomi, eftersom ett sunt affärsliv förutsätter upprätthållandet av vissa normer, exempelvis "pacta sunt servanda", vilket i sista hand garanteras institutionellt av en okorrumperad civilrätt.

Till förutsättningar för rättstrygghet räknas bland annat:

Se ävenRedigera