Programmerbar logisk matris (engelska: Programmable logic array, PLA) är inom digitalteknik en metod med vars hjälp det är möjligt att införa "och" och "eller" logik för Boolesk algebra i en integrerad krets vid tillverkningen.

Se ävenRedigera