Complex programmable logic device

Complex programmable logic device (förkortat CPLD) är inom digitalteknik en programmerbar integrerad krets (PLD) med en komplexitet som ligger mellan en PAL-krets och en FPGA-krets. Byggstenen i en CPLD kallas makrocell och består av logiska grindar anslutna till en D-vippa.

En Altera MAX 7000 CPLD

I motsats till en FPGA utnyttjar CPLD:n ett inbyggt icke-flyktigt minne (oftast Flashminne) som kan programmeras "In System" när komponenten är monterad på kretskortet.

De största fördelarna med CPLD jämfört med FPGA är att drivförmågan är bättre (fan-in och fan-out), signalfördröjningen är konstant och kostnaden är låg. I likhet med FPGA är de omprogrammerbara på plats och enkla att utveckla för. Nackdelarna utgörs av att kretsarna är små och innehåller få register jämfört med en FPGA-krets.

Några tillverkare av CPLD:er är Xilinx, Altera och Lattice.

Se ävenRedigera