Privat lokalradio (PLR) är den reklamfinansierade radion i Sverige.

Till skillnad från andra europeiska länder, såsom Danmark och Storbritannien, finns det i Sverige inga nationella tillstånd för att sända reklamfinansierad radio. Den kommersiella radion begränsas istället till lokala sändare. Ofta samarbetar de olika lokala stationerna genom så kallad networking, vilket gör att flera stationer under delar av dagen sänder samma eller ett likartat utbud.

År 2006 köptes radionätverket Fria Media av SBS Radio. Därmed kom den privata lokalradion att nästan helt domineras av två aktörer: SBS Radio och MTG Radio. Deras främsta nätverk är Mix Megapol respektive Rix FM.

Ekonomiskt har PLR gått med förlust sedan den startades, bland annat på grund av höga koncessionsavgifter, låg annonsförsäljning och en fragmenterad marknad. År 2006 var det första året då PLR gick med vinst, sedan annonsförsäljningen ökat och nästan alla tillstånd blivit en del av två bolag som båda har varsitt närapå rikstäckande nätverk.[1]

Den kommersiella radion har kritiserats[av vem?] för att vara alltför likriktad. Så gott som alla stora kommersiella kanaler sänder i stort sett inget annat än populärmusik och morgonprogram. Många stationer sänder även nyheter samt trafikinformation.

Historik redigera

Starten redigera

Privat lokalradio blev tillåtet i och med att lokalradiolagen trädde i kraft den 1 april 1993. Den som ville sända lokalradio kunde söka tillstånd hos Styrelsen för lokalradiotillstånd (sedan 1994 en del av Radio- och TV-verket, RTVV) och om det fanns flera sökande, kallades till auktion. Den första auktionen hölls den 22 september 1993 och sammanlagt fem auktioner hölls mellan 1993 och 1995 under vilka 92 tillstånd gavs. [2] För att få sända lokalradio var man tvungen att betala en årligt koncessionavgift om 20 000 kronor; de dyraste tillstånden kostade över 3 miljoner kronor om året.

Några veckor efter att den femte auktionen hållits infördes en stopplag som förbjöd utlysande av nya lokalradiotillstånd. Anledningen till detta sades vara oro över ägarkoncentration och brist på mångfald och lokal förankring.

Radioutbudet utvidgades, då fler stationer började sända på de utauktionerade PLR-tillstånden. Lyssnarsiffrorna steg och den nya radion med underhållning och musik i första prioritet fick fler och fler anhängare. Till en början spelade man musik från CD-skivor, men år 1997, bytte man till hårddisk i de flesta fall. Broadcastingprogram från RCS, DigRad och Fidelity Media blev nödvändiga och mer och mer tyngd lades ner på att behärska dessa program som blev mer och mer avancerade.

Ekonomiskt sett växte stora bolag fram. MTG, CLT/UFA, Bonnier, Fria Media och NRJ blev de fem största aktörerna i slutet av 1990-talet och fler och fler bolag och stationer köptes upp. Det nätverk som växte mest under denna period var MTG/SRU:s Rix FM, tidigare känt som "Radio Rix".

Konsolidering redigera

RTVV förlängde i december 2001 tillstånden för alla dåvarande tillståndsinnehavare fram till den 31 december 2008. Koncessionsavgifterna som fanns sedan auktionen 1993–1995 behölls på samma nivå, justerat för inflation.

Stopplagen förlängdes fram till den 1 juli 2001 när nya regler för privat lokalradio infördes i Radio- och TV-lagen. Det gamla förfarandet med auktioner övergavs och ersattes av en urvalsprocess där de sökande bedömdes baserat på tre kriterier: programinnehåll, ägarförhållanden samt tekniska och finansiella förutsättningar. Om det bara finns en sökande gäller minimikrav, såsom tre timmars lokal sändning mellan klockan 6.00 och 21.00. Koncessionavgiften ersattes av en mindre årsavgift på 40 000 kronor som justeras årligen för inflation. De nya reglerna gäller dock bara tillstånd som utfärdats efter 2001, för redan existerande radiostationer gäller fortfarande de gamla koncessionsavgifterna och kravet om åtta timmar lokalproducerade program.

Med morgonprogrammet Rix Morronzoo gick också Rix FM om Sveriges Radio P3:s morgonprogram år 2001 och två år därefter blev Rix FM Sveriges största radionätverk. Bonniers Mix Megapol blev också stora, men till början av 2000-talet blev motgångarna ett faktum för Bonniers stationer. SBS köpte då upp Bonnier Radio och nya SBS Radio bildades. På stationslistan för SBS Radio återfanns då stationer som Mix Megapol, Radio City och Vinyl.

År 2002 köpte också MTG Radio upp CLT/UFA:s stationer Lugna Favoriter och Wow 105,5. Stockholmstationen Wow 105,5 hade formatet Modern AC, med målgruppen 20–39 år, alltså samma målgrupp som MTG Radios Rix FM. Därför flyttade Rix FM till frekvensen 105,5, och på Rix FM:s gamla frekvens startade Metro FM.

År 2004 köpte MTG upp andelar i svenska NRJ. Man ersatte NRJ med Lugna Favoriter eller Rix FM i de mindre orterna, eftersom ungdomar med stort musikintresse och intresse av uteliv – NRJ:s målgrupp – i större utsträckning befann sig i storstäderna. MTG-station Power Hit Radio i Stockholm försvann eftersom den hade ett format som liknade NRJ. Efter en tid av hiphop/rnb, återkom senare Bandit Rock på Powers gamla frekvens.

Under första halvan av 2005 slutade Linköpingsbaserade Corren-koncernens radiobolag Radio & Co att sända sina kanaler Match FM och Gold FM (som sänt över östra Sverige) med hänvisning till dålig lönsamhet. Kanalerna ersattes av Rix FM respektive Lugna Favoriter. I och med detta avslutades en radioepok som börjat med den ideella "Radio SFR" i mitten av 1988.

År 2006 köptes Fria Media av SBS. Därmed var nästan alla nätverk och stationer knutna till antingen SBS eller MTG. Fria Medias stationer gjordes om till Mix Megapol. Under 2006 slogs även Radio City i Göteborg och Malmö ihop med Mix Megapol. Detta gjorde att The Voice kunde sändas i alla de tre storstäderna.

År 2008 meddelade SRU och flera lokala aktörer att de skulle bryta sitt samarbete med MTG och gå över till SBS. Därmed kommer ett antal Rix FM-stationer bli Mix Megapol.[uppdatering behövs]

Tillståndinnehavare redigera

Det finns 90 tillstånd för PLR. De allra flesta orter har två lokalradiostationer, undantaget Stockholm som har tio, Göteborg som har fem samt Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Norrköping som har tre. Några mindre orter har enbart en station. Malmö och Lund ligger så pass nära varandra att de i praktiken fungerar som ett område med fyra stationer.

De allra flesta stationer tillhör ett nätverk. Om en ort har två stationer med en knuten till MTG och en till SBS sänds Rix FM på den ena och Mix Megapol på den andra. Om MTG äger två stationer på samma ort sänder de Rix FM och Lugna Favoriter. SBS övertar till hösten 2008 ett antal tidigare Rix FM-stationer och det var i juni 2008 okänt vad SBS skulle sända på de orter där de får två stationer.

Område Frekvens Stationsbeteckning Nätverk Tillståndshavare
Borås 105,5 Mix Megapol 105,5 Borås Mix Megapol Borås Fria Radiobolaget i Borås AB
Borås 107,1 107,1 RIX FM Borås Rix FM RadioIndustri Xerkses i Borås AB
Jönköping 105,1 Mix Megapol 105,1 Jönköping Mix Megapol Radio Match AB
Jönköping 106,0 106,0 Rix FM Jönköping Rix FM Jönköpings Reklamradio 106,0 HB
Göteborg 104,8
Göteborg 105,3 NRJ Göteborg 105,3 NRJ RBG Broadcasting AB
Göteborg 105,9 105,9 Rix FM Göteborg Rix FM Göteborg Air 105,9 HB
Göteborg 107,3 Mix Megapol Göteborg 107,3 Mix Megapol Göteborg Radio City AB
Göteborg 107,8 Lugna Favoriter 107,8 Göteborg Lugna Favoriter
Skövde 106,4 Mix Megapol 106,4 Skaraborg Mix Megapol SBS Radio AB
Skövde 107,6 NRJ Skaraborg 107,6 NRJ RBS Broadcasting AB
Stockholm 101,9 Svensk Pop 101,9 Stockholm Bauer Media Z-Radio 101,9 HB
Stockholm 104,3 Mix Megapol 104,3 Stockholm Mix Megapol Mix Megapol.se AB
Stockholm 104,7 Lugna Favoriter 104,7 Stockholm Lugna Favoriter Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB
Stockholm 105,1 NRJ Stockholm 105,1 NRJ RBS Broadcasting AB
Stockholm 105,5 105,5 Rix FM Stockholm Rix FM Kimtevill HB
Stockholm 105,9 Power Hit Radio 105,9 Stockholm Power Hit Radio MTG Radio
Stockholm 106,3 Bandit Rock 106-3 Stockholm Bandit Rock Power i Stockholm HB
Stockholm 106,7 106,7 Rockklassiker Stockholm Rockklassiker Rockklassiker Sverige AB
Stockholm 107,1 Star FM 101,9 Stockholm Star FM MTG Radio
Stockholm 107,5 Vinyl 107,5 Stockholm SBS Radio E-fm Sverige AB
Södertälje 100,8 Mix Megapol 100,8 Södertälje Mix Megapol RBDS Broadcasting AB
Södertälje 103,9 103,9 Rix FM Södertälje Rix FM Planet 103,9 Södertälje AB
Trestadsområdet 105,0 105,0 Rix FM Trestad Rix FM Trestad Air 105,0 HB
Trestadsområdet 106,9 Mix Megapol 106,9 Trestad Mix Megapol SBS Radio AB
Norra Bohuslän 105,7 NRJ Bohuslän 105,7 NRJ RBO Broadcasting AB
Norra Bohuslän 104,2 Mix Megapol 104,2 Bohuslän Mix Megapol SBS Radio AB
Lund 106,1 106,1 Rockklassiker Skåne Rockklassiker SBS Radio AB
Lund 107,0 Mix Megapol Malmö 107,0 Mix Megapol Malmö Radio City AB
Malmö 106,7 106,7 Rix FM Malmö Rix FM GH Giga Hertz HB
Malmö 105,2 NRJ Skåne 105,2 NRJ RBM Broadcasting AB
Kristianstad 105,9 NRJ Kristianstad 105,9 NRJ RBS Broadcasting AB
Kristianstad 107,3 107,3 Rix FM Kristianstad Rix FM Reklammedia 107,3 i Kristianstad HB
Helsingborg 107,6 Rix FM Helsingborg Rix FM Radio 2000 107,6 i Helsingborg HB
Helsingborg Mix Megapol 106,0 Helsingborg Mix Megapol Radio Stella AB
Blekinge Mix Megapol 104,7 Karlskrona Mix Megapol Fria Media i Blekinge AB
Blekinge 106,4 Rix FM Blekinge Rix FM RBKR Broadcasting AB
Falun/Borlänge Mix Megapol 105,5 Dalarna Mix Megapol SBS Radio AB
Falun/Borlänge 106,3 Rix FM Falun/Borlänge Rix FM RBS Broadcasting AB
Mora/Sälen Mix Megapol 106,8 Mora-Sälen Mix Megapol SBS Radio AB
Mora/Sälen 104,6 Rix FM Mora/Sälen Rix FM RBS Broadcasting AB
Kalmar/Öland Mix Megapol 105,4 Kalmar Mix Megapol Reklamradio FMK AB
Gotland Radio Four Mix Megapol Mix Megapol Gotland Östersjöns Reklamradio AB
Gotland 104,4 Rix FM Gotland Rix FM RBS Broadcasting AB
Gävle Mix Megapol 104,9 Gästrikland Mix Megapol Rix Gävle/Sandviken KB
Gävle Rockklassiker 106,7 Gästrikland Rockklassiker SBS Radio AB
Hudiksvall Lugna Favoriter 107,0 Hälsingland Lugna Favoriter RBS Broadcasting AB
Hudiksvall Mix Megapol 105,1 Hälsingland Mix Megapol Tryckeri AB Ljusnan
Varberg Mix Megapol 106,5 Varberg Mix Megapol Radio Rix i Halland AB
Halmstad Mix Megapol 104,2 Halmstad Mix Megapol Radio Rix i Halland AB
Halmstad 107,2 Rix FM Halland Rix FM RBS Broadcasting AB
Västra Småland 106,8 Rix FM Västra Småland Rix FM RBS Broadcasting AB
Västra Småland Mix Megapol 104,6 Värnamo Mix Megapol SBS Radio AB
Kalmar/Öland 104,0 Rix FM Kalmar Rix FM RBS Broadcasting AB
Kalmar/Öland Mix Megapol 105.4 Kalmar län Mix Megapol Reklamradio FMK AB
Växjö Mix Megapol 105,8 Växjö Mix Megapol Radio Hit FM Melodicum AB
Växjö 104,3 Rix FM Växjö Rix FM Växjö Reklamradio 104,3 HB
Gällivare Mix Megapol 105,2 Norra Norrland Mix Megapol SBS Radio AB
Luleå 105,6 Rix FM Luleå Rix FM Radio National Luleå AB
Luleå Lugna Favoriter 106,3 Luleå Lugna Favoriter RBBD Broadcasting AB
Eskilstuna 104,5 Rix FM Eskilstuna Rix FM Radio Air 104,5 i Hällby och Eskilstuna HB
Eskilstuna Mix Megapol 107,3 Sörmland Mix Megapol SBS Radio AB
Nyköping 107,7 Rix FM Nyköping Rix FM Forum & Marknad 107,7 i Nyköping HB
Nyköping Lugna Favoriter 105,7 Nyköping Lugna Favoriter Radio Nova AB
Uppsala 105,3 Rix FM Uppsala Rix FM RBS Broadcasting AB
Uppsala Bandit Rock 106,5 Bandit Rock Uppsala Musikradio City 106,5 AB
Karlstad 104,4 Rix FM Karlstad Rix FM Reklammedia 104,4 i Kil och Karlstad HB
Karlstad Mix Megapol 105,4 Karlstad Mix Megapol Svensk Radiopartner Radio City AB
Skellefteå 92,4 Rix FM Skellefteå Rix FM Radio National Skellefteå AB
Skellefteå Bandit Rock 106,7 Skellefteå Bandit Rock RBS Broadcasting AB
Skellefteå Mix Megapol 105,4 Skellefteå Mix Megapol SBS Radio AB
Umeå Rockklassiker 107,0 Umeå Rockklassiker SBS Radio AB
Umeå Mix Megapol 104,2 Umeå Mix Megapol Umeå Radiointressenter KB
Umeå 106,2 Rix FM Umeå Rix FM Björn Widstrand
Sundsvall 101,9 Rix FM Sundsvall Rix FM Kilohertz AB
Sundsvall Mix Megapol 105,5 Sundsvall Mix Megapol Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand KB
Sundsvall Rockklassiker 107,4 Sundsvall Rockklassiker SBS Radio AB
Sundsvall Radio Guld SRU Svensk Radioutveckling AB
Örnsköldsvik Mix Megapol 104,8 Örnsköldsvik Mix Megapol Radio Ö-vik KB
Örnsköldsvik Rix FM 107,1 Örnsköldsvik Rix FM RBS Broadcasting AB
Västerås Mix Megapol 106,1 Västmanland Mix Megapol Bra Radio i Västerås AB
Västerås Rockklassiker 106,9 Västmanland Rockklassiker SBS Radio AB
Örebro Rockklassiker 106,3 Örebro Rockklassiker NAradio AB
Örebro Mix Megapol 104,7 Örebro Mix Megapol SBS Radio AB
Linköping Rix FM Linköping Rix FM Fria Media i Östergötland AB
Linköping Mix Megapol 106,9 Östergötland Mix Megapol SBS Radio AB
Norrköping Rix FM Norrköping Rix FM David Olsson Radioproduktion AB
Norrköping Lugna Favoriter, Östergötland 104,9 Lugna Favoriter Göta Radiokanal i Linköping AB
Norrköping East FM 100,9 i Norrköping JFM-Förvaltnings AB
Östersund/Åre 104,0 NRJ Åre/Östersund 104,0 NRJ Vinyl AB
Östersund/Åre 107,2 107,2 Rix FM Östersund Rix FM Power i Stockholm HB

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Ökad volym, E24.se, 17 juni 2006
  2. ^ Kommersiell lokalradio - en kartläggning till och med 2007, Granskningsnämnden 2008, sidan 12