Fria Media var ett radionätverk som sände över medelstora städer i Svealand och Götaland. Huvudkontoret låg i Jönköping.

Fria Medias inriktning var att driva radiostationer med regional prägel, och hade därför inte centraliserade sändningar utan varje kanal sände egenproducerat material. Flera av nätverket radiostationer ägdes bara till en viss del av Fria Media, medan resten ägdes av lokala intressenter. Flera av stationerna hade en lokal tidning som delägare. Stationernas namn varierade, men flera av Fria Medias stationer kallades för Radio Match.

Fria Media köptes av SBS Broadcasting Group, som använde frekvenserna för att utöka sitt radionätverk Mix Megapol. Produktionen hos radiostationerna lades ned och de olika varumärkena upphörde att användas. De övriga delägarna i de enskilda radiostationerna kände sig tvingade att också sälja.

Stationer i nätverketRedigera

Externa länkarRedigera