Pottaska är ett äldre namn på kaliumkarbonat, framförallt den som utvanns genom förbränning av ved från lövträd till aska, som sedan urlakades med vatten. När askluten indunstades erhöll man kaliumkarbonat förorenat med andra salter och organiska ämnen. Beredningen ägde rum i krukor, (fr: pots), därav namnet. Glödgades denna råa pottaska erhölls kalcinerad pottaska vilken renades genom lösning i minsta mängd kokande vatten. När lösningen svalnar utkristalliseras salter. Sedan indunstades moderluten till renad pottaska (eng: pearl ash).[1][2] Grundämnet kalium heter på engelska potassium efter ordet för pottaska (potash)[3].

ReferenserRedigera

  1. ^ Nordisk Familjebok 18892012-05-12.
  2. ^ Nordisk familjebok 19152012-05-12.
  3. ^ Davy, Humphry (1808). ”On some new phenomena of chemical changes produced by electricity, in particular the decomposition of the fixed alkalies, and the exhibition of the new substances that constitute their bases; and on the general nature of alkaline bodies”. Philosophical Transactions of the Royal Society 98: sid. 32. doi:10.1098/rstl.1808.0001. https://books.google.com/?id=gpwEAAAAYAAJ&pg=PA32.