Potential kan syfta på:

  • Potential – någon eller något har möjlighet att utvecklas eller med tiden bli något signifikant mer värdefullt än det är just nu.
  • Potentialskillnad – skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets
  • Vattenpotential – vattnets energinivå i en godtycklig punkt
  • Skalärpotential – ett grundläggande begrepp inom matematikområdet vektoranalys
  • Vektorpotential – ett begrepp inom matematikområdet vektoranalys
  • Potentialströmning – en strömning i strömningsmekanik där friktionen i gränsskiktet är försumbar