En vektorpotential är ett begrepp inom matematikområdet vektoranalys. Ett vektorfält sägs ha vektorpotentialen om

där är nablaoperatorn, och alltså är rotationen av .

ExistensRedigera

Att   är ett solenoidalt vektorfält, det vill säga   är ekvivalent[särskiljning behövs] med att ha   har en vektorpotential.

Om   är ett solenoidalt vektorfält som är två gånger kontinuerligt deriverbart och som minskar tillräckligt när  , är

 

en vektorpotential till  .

Se ävenRedigera