Postkontor har flera betydelser

  • en historisk svensk postinrättning, se Poststation
  • andra postkontor, se Post