Postmästare är en svensk yrkestitel och tjänstemannabefattning i Kungliga postverket.

Postmästaren var den ansvarige chefen för ett postkontor och dess verksamhet inkluderat de underpostkontor och poststationer som krävdes för att skapa rimliga avstånd till rikets alla medborgare. Ett postkontor och därmed en postmästare fanns under 1900-talet i nästan samtliga kommuner (och deras tidigare motsvarigheter) utanför storstadsområden där folktätheten krävde fler.[1][2][3][ifrågasatt uppgift]

VerksamhetenRedigera

Tjänsten innebar det absoluta ansvaret för den av staten inrättade infrastrukturen för brev fungerade till och från området. [4] Alla nya lagar, dekret och tillkännagivanden från Kungl. Maj:t och statsförvaltningen behövde meddelas skriftligen (brevledes) för att vara juridiskt bindande liksom skrivelser i motsatt riktning. Samma brevförmedling tillhandahölls mellan privatpersoner och för organisationer såväl inom hela landet som utrikes mot avgift (Frimärke).

HistoriaRedigera

Se även: Postverket

Benämningen "postkontoret" var i början förbehållen den i Stockholm upprättade postanstalten och dess chef, som även var chef för hela postverket, förde ensam titeln "postmästaren" eller "generalpostmästaren". Mycket snart fick dock beteckningarna "postkontor" och "postmästare" en allmännare användning.[5] Då postverket grundades 1636 fick en av de först utnämnda postmästarna Anders Wechell uppdraget att inrätta postkontor, poststationer och brevhantering med geografisk spridning i riket.[6] Från början av 1800-talet uppstod runt om i Sverige ett bankväsende, inledningsvis vanligen i form av en lokal sparbank, varvid postkontoret även fick en allt viktigare roll som rikstäckande betalningsförmedlare, vilket även utmynnade i grundandet av postsparbanken1880-talet samt postgirot och postbanken under det tidiga 1900-talet.[7]

Under större delen av 1800-talet och fram till ungefär 1960- / 1970-tal blev därigenom postmästaren en betydelsefull och samhällsbärande person i de svenska landsortstäderna.[4]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Poststaten i Sveriges statskalender 1877
  2. ^ Postanstalterna i Sverige i Sveriges statskalender 1905
  3. ^ Postverket i Sveriges statskalender 1964
  4. ^ [a b] POSTMÄSTAREN i Carl Rudolf A:son Fredberg, Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag, band 2 (1921)
  5. ^ Postkontor i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)
  6. ^ Postverket i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)
  7. ^ Postsparbank i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)

Externa länkarRedigera