En analys (av grekiska: ἀνάλυσις, analysis, upplösning) är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.[1]

  • Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller:
Adriaen van Ostade, "Analys" (1666)
Analys över sidvisningar av en artikel på Wikipedia.

Historisk inriktning - biografisk - psykoanalytisk - ideologikritisk
Estetisk inriktning - nykritiken - dekonstruktion - intertextualitet
Komparativ (jämförande) inriktning

  • Inom kemin antingen kvalitativ analys, identifiering av grundämnen och förening i materialet, eller kvantitativ analys, bestämning av mängd, se analytisk kemi.
  • Inom medicin bestämning av koncentration eller innehåll av ämne i kroppsvätska eller vävnad.
  • Inom filosofi vissa traditioner av filosofisk undersökning exempelvis inom analytisk filosofi benämning på begreppsanalys.
  • Inom musik, undersökning av musikverk.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ analys i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 24 september 2017.

Externa länkar

redigera