Filosofiportalen
Socrates blue version2.png

Ordet Filosofi kan härledas till grekiskans Φιλοσοφία (Philosophia). Ett ord som består av rötterna philos = kärlek och sophia = visdom och kan alltså betyda kärlek till visdom.

I det antika grekland, där västerlandets filosofi uppstod, omfattade filosofi studiet av all dåtida kunskap och vetande. Efterhand kom olika specialvetenskaper, som fysik, psykologi och sociologi att förgrena sig ifrån filosofin och bli egna kunskapsfält. Som en konsekvens av detta brukar man idag säga att filosofin studerar sådana problem och begrepp som inte kan behandlas av de andra vetenskaperna. Typexempel på sådana begrepp är kunskap, sanning och värde.


Utvald artikel

Baruch Spinoza.

Conatus (latin: ansträngning; strävan; impuls, benägenhet, tendens; undertagande; bemödan) är en term som användes i tidiga psykologiska och metafysiska teorier för att beteckna en inneboende benägenhet hos en entitet att fortsätta existera och i någon mening utöka sig själv. Denna entitet kan vara medvetande eller materia, men även en kombination av båda. Över årtusendena har många olika definitioner och behandlingar formulerats av filosofer. De viktigaste av dessa innefattar 1600-talsfilosoferna René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Leibniz, tillsammans med den samtida empirisisten Thomas Hobbes. Conatus kan syfta på den instinktiva "viljan att leva" hos djur eller på diverse metafysiska teorier om rörelser och tröghet. Begreppet kopplas ofta samman med Guds vilja i en panteistisk syn på naturen. Begreppet kan delas upp i separata definitioner för medvetandet och kroppen, eller till och med särskiljas i fråga om centrifugalkraft eller tröghet. (mer...)


Delområden inom filosofin
Rörelser inom filosofin


Önskelista

Efesiska skolan - Kritias - Faidros - Theaitetos - Rajneesh - identitetsfilosofi - Rickard Matz - Krister Segerberg - Apelles - tysk idealism - Archidamos III - erfarenhetsfilosofi - Kratinos - Exekias - causa - Hampus Lyttkens - Fler...


Utvald bild

Head Platon Glyptothek Munich 548.jpg
En avbildning av Platon (424/423 f.Kr. – 348/347 f.Kr.), en av den västerländska filosofins frontfigurer. Skulpturen är en romersk kopia efter ett grekiskt original


Betydande filosofer

Lista över filosofer

Aristoteles Louvre.jpg Aristoteles
Augustine of Hippo.jpg Augustinus
Jeremy Bentham by Henry William Pickersgill detail.jpg Jeremy Bentham
Frans Hals - Portret van René Descartes.jpg René Descartes
G.W.F. Hegel (by Sichling, after Sebbers).jpg Friedrich Hegel
Martin Heidegger for WP.jpg Martin Heidegger
Thomas Hobbes (portrait).jpg Thomas Hobbes
David Hume.jpg David Hume
Edmund Husserl 1900.jpg Edmund Husserl
Immanuel Kant (portrait).jpg Immanuel Kant
Kierkegaard.jpg Søren Kierkegaard
John Locke.jpg John Locke

Karl Marx.jpg Karl Marx
Nietzsche.jpg Friedrich Nietzsche
Platon-2.jpg Platon
Kapitolinischer Pythagoras.jpg Pythagoras
Jean-Paul Sartre FP.JPG Jean-Paul Sartre
Schopenhauer.jpg Arthur Schopenhauer
Seneca.jpg Seneca
Socrates Louvre.jpg Sokrates
Spinoza.jpg Baruch Spinoza
St-thomas-aquinas.jpg Thomas av Aquino
Atelier de Nicolas de Largillière, portrait de Voltaire, détail (musée Carnavalet) -002.jpg Voltaire


Projekt


Filosofi på andra Wikimedia-projekt

Sök efter mer information om Filosofi på Wikipedias systerprojekt:

  Ordbok & definitioner från Wiktionary
  Böcker från Wikibooks

  Citat från Wikiquote
  Originalverk från Wikisource

  Bilder & media från Commons
  Nyhetsartiklar från Wikinews