För kvadranter i indelningen av människans bett, se tänder. För de kvadranter som förekommer i tv-serien Star Trek, se Galaktiska kvadranter. För instrumentet Kvadrant se Kvadrant (mätinstrument)

Axlarna i ett koordinatsystem delar in planet i fyra åtskilda områden, kvadranter. Man brukar numrera dem moturs, med början i den övre högra kvadranten.

Koordinatsystem med fyra kvadranter


Kvadrant x-värden y-värden
I > 0 > 0
II < 0 > 0
III < 0 < 0
IV > 0 < 0

Se även redigera

Externa länkar redigera