Poissonfördelning är en diskret sannolikhetsfördelning som används för att beskriva företeelser som inträffar oberoende av varandra, till exempel att en partikel sönderfaller i ett radioaktivt preparat eller att samtal inkommer till en telefonväxel. Funktionen är uppkallad efter Siméon Denis Poisson.

Siméon Denis Poisson
P som funktion av heltalen x för λ=m=1, 4 och 10.

Fördelningens sannolikhetsfunktion är

Detta kan betecknas .

Poissonfördelningen har egenskapen att väntevärdet och variansen båda är .[1]

HärledningRedigera

Poissonfördelningen kan härledas med hjälp av binomialfördelningen.

Sannolikheten att få   gynnsamma utfall där varje utfall har sannolikheten   vid   försök ges av binomialfördelningen:

 

Definiera

 

(1) blir då

 

Vilket förenklas till

 

Låt   i (2):

 

ApproximeringRedigera

Under villkoret att   är stort kan binomialfördelningen approximeras med poissonfördelningen. Följande två tumregler används ofta:

  • Om   kan binomialfördelningen   approximeras med poissonfördelningen  
  • Om   kan   approximeras med   där  .   är här antalet försök och   sannolikheten att den givna händelsen skall inträffa.

KällorRedigera

  1. ^ Råde, Lennart; Bertil Westergren (1989). Mathematics Handbook for Science and Engineering (Beta). Lund: Studentlitteratur. sid. 417. ISBN 91-44-00839-2 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.