Periodisk skrift

periodisk skrift enligt 1 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen

Periodisk skrift är enligt tryckfrihetsförordningen en tidning, tidskrift eller någon annan sådan tryckt skrift som enligt utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd titel utgivas med minst fyra vid särskilda tider utkommande nummer eller häften årligen, samt löpsedlar och bilagor som hör till skriften. Sedan utgivningsbevis för skriften har meddelats, ska denna anses som periodisk till dess att beviset återkallas eller förklaras förfallet.[1]

FotnoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1949:105#K1P7