Öppna huvudmenyn

En publikation är resultatet av i något sammanhang publicerat ljud, text och/eller (rörlig) bild för allmänheten. Vanliga publikationer är traditionellt sett tidningar och böcker, men hit hör även radio- och TV-program, samt olika forum på internet. Målgruppen för en del publikationer har även kommit att omfatta andra mer snäva grupperingar än allmänheten som helhet.

Se ävenRedigera