Periodisk skrift

periodisk skrift enligt 1 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen
(Omdirigerad från Periodisk litteratur)

Periodisk skrift även kallad periodisk publikation, är enligt tryckfrihetsförordningen en tidning, tidskrift eller någon annan sådan tryckt skrift som enligt utgivningsplanen är avsedd att under en bestämd titel utgivas med minst fyra vid särskilda tider utkommande nummer eller häften årligen, samt löpsedlar och bilagor som hör till skriften. Sedan utgivningsbevis för skriften har meddelats, ska denna anses som periodisk till dess att beviset återkallas eller förklaras förfallet.[1] Reklamtrycksak, annonsblad, katalog eller program utgör aldrig en periodisk publikation.

Ystad Natur är en periodisk publikation som utkommit sedan 2011.

KällorRedigera

FotnoterRedigera

Se ävenRedigera